Geplaatst op: 17 september 2023

Night of Concordia 2023

Wij willen u van harte uitnodigen om op zaterdag 7 oktober
2023 ons 60 jarig bestaan te vieren tijdens de jubileum-editie
van The Night of Concordia! Op deze avond komen
traditiegetrouw alle afdelingen van Concordia voorbij.
Daarnaast zal er een optreden zijn van een gelegenheidsband
van leden, oud-leden, familie en dorpsgenoten.

Ons laatste nieuws

Onze partners