Muziekvereniging Concordia Zevenhuizen (Gr.)

Muziekvereniging Concordia Zevenhuizen (Gr.)

http://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/jongdynamix20182.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/taptoe2017.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/DSC_5517.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/instrumenten.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/Showband 2017.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/6 Bloaskapel.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/prettywoman2018.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/Condordia Avond-66.jpghttp://www.concordiazevenhuizen.nl/cms/content/images_banners/dynamix2018.jpg

Commissies

Naast de overige bestuursleden heeft Concordia ook een aantal commissies die zich bezighouden met belangrijke zaken in de vereniging. Als eerste noemen we de Activiteitencommissie, die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse geraniumactie en de uitvoering van de Anjercollecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nieuw is de Droge worsten actie. Daarnaast organiseren ze ook het solistenconcours en zorgen ze voor het promotiestandje van Concordia. Als tweede noemen we de Bingocommissie, die de maandelijkse Bingo's van Concordia organiseert, en daarbij ook de inkoop van de altijd zeer gewaardeerde prijzen doet.

Vervolgens gaan we naar de 'onderhoudscommissies'. Als eerste de Kledingcommissie, die zorg draagt voor nette uniformen voor onze muzikanten. Zo worden met regelmaat de uniformen gecontroleerd en eventueel vermaakt of gerepareerd. Muzikanten hebben natuurlijk ook instrumenten nodig, en die krijgen ze in bruikleen van de vereniging. Hiervoor zorgt de Instrumentencommissie, die ook een deel van de reparatie en onderhoud voor hun rekening neemt. De Muziekbibliotheekcommissie zorgt ten slotte voor de muziekvoorraad en controleert of de stukken nog compleet zijn.

Daarnaast bestaat er nog de Webcommissie, die als onderdeel van de promotie deze website bijhoudt en de technische ontwikkeling doet.

 Activiteitencommissie

 e-mail: ac@...

 Bingocommissie

 

 Kledingcommissie

 

 • Silvia Hofman (voorzitster)
 • Bregitta van der Dijk
 • Monique de Vries
 • Hans Buist
 • Melissa Bonnema
 • Monique van der Veen
 • Gea Strobos
 • Regina de Jager


 • Elly de Vries
 Instrumenten

 

 Muziekbibliotheek

 

 Website

 e-mail: webmaster@...

 • Teo Mulder
 • Maarten Kiesbrink
 • Vacature
   
 • Hans Buist (techniek)
 • Suzanne Bakker (aftredend)
 • Monique van der Veen (aantredend)

 

© 2014 Concordia Zevenhuizen© 2014 Concordia Zevenhuizen